top of page

REGISTER EXECUTEUR

Wij zijn er om u financieel te ontzorgen en u te helpen bij het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen.

Bij de afwikkeling van een nalatenschap komen juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken aan de orde.
Ná overlijden dient er een inventarisatie te worden gemaakt. Tevens dienen er diverse instanties te worden geïnformeerd, vorderingen en verzekeringsuitkeringen worden geïnd. 


U houdt u bezig met het verwerken van de emoties,
en wij verwerken het afwikkelen van de nalatenschap.


Juridische kant
Komt uw nalatenschap bij de juiste personen terecht?

Fiscale gevolgen
Betalen uw erfgenamen niet te veel erfbelasting?

Zakelijke aspecten
Wordt uw uitvaart uitgevoerd zoals u dat wilt?

Digitaal nalatenschapsdossier
Zijn uw wensen en belangrijke documenten terug te vinden na uw overlijden?

Levenstestament
Wie regelt uw zaken als u het niet meer kunt

Uitvoering van de werkzaamheden
Doet de RegisterExecuteur het alleen? 

bottom of page